lunes, 2 de noviembre de 2009

Constància gràfica de les diferències entre els mapes inicial i final

Síntesi de les preguntes de l'avaluació inicial

La ciència determina el desenvolupament econòmic i social, on posen a l’abast de tothom qualsevol tipus de coneixement tecnològic i científic. Cosa que abans no implicava cap relació entre aquests conceptes. Et determina la manera de pensar i de fer. Aquesta postura és més tecnodeterminista. La visió sociodeterminista seria que la tecnologia i les forces socials es condicionen per transformar la societat, els canvis tecnològics són conseqüència de les necessitats de la societat.
La ciència i la tecnologia han avançat a passos de gegant i que el progrés econòmic però sobretot el social ho fa amb passos més lents. La societat no està preparada per qüestionar-se aspectes relacionats amb la tecnologia i la ciència, considero que cal una preparació adequada.
És indispensable per ajudar a construir el coneixement de l’alumne, ajudant a relacionar els coneixements ja assolits amb els nous. Ajuden a estructurar el coneixement. A més obren un ventall molt ampli d’opcions per treballar una temàtica determinada. Cal ensenyar a l’alumne a actuar en conseqüència de com evoluciona la societat. Per això la tecnología educativa se centra en la Cerca de eines, recursos i procediments per millorar i adaptar l’ensenyament – aprenentatge de l’alumne a l’era tecnològica.
En els avenços tecnològics, científics i mèdics; i aquests creen una gran influència a la societat la qual es decanta a qüestionar-se aspectes que moltes vegades no se sap con abordar. D’altra banda tot avança a passos de gegant i el futur ja se sap que és la tecnologia.

Relació dels dos mapes conceptuals: canvi conceptual sobre CTSE

Coneixements previs: La influència de la societat insereix a través de la ciència i produeix un canvi social i utilitza la tecnologia com a instruments per fer-ho. L’educació, influenciada per la societat, afavoreix l’aprenentatge amb les TIC i això representa l’era tecnològica.
Després de la PAC 1: La idea inicial sembla ser que defensa el determinisme tecnològic però sóc més partidària al determinisme sociològic.
Ciència i tecnologia: la tecnologia és subsidiària de la ciència, les teories no constitueixen res que sigui aliè als fets.
Ciència i societat: entre la tasca científica i l’activitat social no hi ha diferències, la influència de la societat en la ciència permet veure els factors socioculturals presents en les produccions científiques i són responsables de la representació de la realitat.
Tecnologia i societat: dues vessants (tecnològica i social). El tecnològic no aclareix el paper dels interessos socials en les innovacions tecnològiques, la tecnologia determina la història i evolució de la societat, és la societat que s’adapta a les NNTT. El social explica les transformacions socials inesperades, imprevisibles d’algunes innovacions tecnològiques, la tecnologia i les forces socials es condicionen per transformar la societat, els canvis tecnològics són conseqüència de les necessitats de la societat.
Conclusió: relació CTSE: l’educació està influenciada per una societat la qual els avenços tecnològics fan que aquesta societat prosperi tecnològicament segons les seves necessitats.

Qüestionari canvi conceptual abans i ara

TE2: inicial 10, final 10, perquè en la construcció del coneixement, l’educació s’ha d’entendre com pràctica i experiència, cal ensenyar als alumnes a construir coneixement usant les TIC, la tecnologia educativa ha de proporcionar metodologies vàries als docents. (fil construcció del coneixement, entrevista Roger Schank)
CC2: inicial 10 final 10, perquè a partir del desenvolupament del debat hem anat construint la relació CTSE, les lectures han estat profitoses i el consultor ens ha donat les pautes molt clares de com treballar.
TC1: inicial 10, final 10, perquè en la construcció del coneixement, l’educació s’ha d’entendre com pràctica i experiència, cal ensenyar als alumnes a construir coneixement usant les TIC, la tecnologia educativa ha de proporcionar metodologies vàries als docents. (fil construcció del coneixement, entrevista Roger Schank)
DT2: inicial 8, final 8, perquè la tecnologia és un saber aplicat en resolució de problemes puntuals i les teories no constitueixen res que sigui aliè als fets.
CC1: inicial 10, final 10, perquè les Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per a aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais, inclosa l’aula (Valls 2000: 8). I aquesta és la manera de treballar de la UOC.
DU2: inicial 0, final 0, perquè gràcies als debats s’aclareixen molts temes, sorgeixen nous interrogants que de manera individual no seria possible o tardaríem molt més temps en assimilar els nous conceptes.
TE1: inicial 8, final 10, perquè en la construcció del coneixement, l’educació s’ha d’entendre com pràctica i experiència, cal ensenyar als alumnes a construir coneixement usant les TIC, la tecnologia educativa ha de proporcionar metodologies vàries als docents. (fil construcció del coneixement, entrevista Roger Schank).
DU1: inicial 6, final 8, perquè el plantejament i les normes per argumentar i seguir un debat ens permet una millor externalització d’aquest canvi conceptual. I en moltes assignatures no es plantegen els debats amb aquests posicionaments.
TC2: inicial 6, final 10, perquè en la construcció del coneixement, l’educació s’ha d’entendre com pràctica i experiència, cal ensenyar als alumnes a construir coneixement usant les TIC, la tecnologia educativa ha de proporcionar metodologies vàries als docents. (fil construcció del coneixement, entrevista Roger Schank).
DT1: inicial 10, final 8, perquè els electrònics (tecnologia) són objectes inanimats, són coses que ens deshumanitzen, ens desuneixen i ens tornen insensibles, ens robotitzen. Per altra banda, les persones som éssers humans amb esperit, atenció i cuidem dels nostres. Tesi defensada en el debat fil cyborgs.

domingo, 18 de octubre de 2009

Mapa conceptual relació CTSE

Autoavaluació activitat 1.3 de la PAC 1

Al llarg del debat han anat sorgint arguments justificats segons el posicionament a defensar. La meva impressió després del debat és que la relació CTSE està entrelligada i que no ho podem prendre com quelcom independent, la relació s’ha anat construint. Segurament que la relació CTSE es determina en diferent intensitat segons els recursos que tinguin les societats com també la influència política, econòmica, etc. És molt més coherent cercar construccions conceptuals que, raonadament, inviten a observar una major influència de la tecnologia envers la societat o a l’inrevés, i no la submissió absoluta d’una sobre l’altra.

Em quedo amb la idea de que la tecnologia i la societat s’ha de prendre com una sola totalitat, on actuen dos bàndols, el determinisme tecnològic i el determinisme social. I sorgeix un postulat d’heterogeneïtat, bàsicament es tracta en què la CTS ho podem considerar com un teixit sense costures, que qüestiona la divisió entre lo social i la tecnologia sigui estable, els qui construeixen tenen èxit si també tenen en compte el context social, econòmic, polític i científic, és a dir, que els factors socials i els elements teòrics van pel mateix camí.

Una altra cosa que m’agradaria comentar sobre els aspectes que més m’hagin sorprès, és el debat sobre la CT a l’escola, el qual és el que més motius d’arguments em venen al cap. Jo he defensat el bàndol sociodeterminista i he pogut dir el que realment opino sobre la importància de les TIC a les escoles i també la idea d’ensenyar a aprendre fent. En aquest curs he començat a treballar amb la pissarra digital i realment crec que els conceptes CTSE han d’anar cap a una mateixa direcció si es vol treure millors resultats.

domingo, 27 de septiembre de 2009

Benvinguda i primeres impresions amb el blog


Per fi ja tinc el meu blog del blogger creat!!! en veritat jo ja vaig treballar amb el meu blog personal.cat en una altra assignatura Interculturalitat i educació... però aquesta vegada he volgut experimentar amb el blogger i trobo que me'n puc ensortir prou bé... espero poder agafar un bon hàbit de treball amb el blog, ja que a vegades costa fer-se amb aquesta eina...

espero que tots i totes treiem bons resultats d'aquesta assignatura!!!

arreveure!!!